Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo
Kontakt os: 5478 0002

Om os

Om os

Om os

Klinikpersonale

Sygeplejersker
Kathe Brandt
Lisbeth Tiemann Andersen


Sekretær
Birthe Elia Søgaard

Læger
Johannes Larsen
Tina Skafte 

Vi har sædvanligvis ansat en reservelæge under uddannelse.

Klinikinformation

Vi er en almen praksis med 2 læger, 2 sygeplejersker og en sekretær.
Som patient er du tilmeldt begge læger, men kan selv vælge, hvem du ønsker at konsultere ved at meddele dette ved tidsbestillingen.
Oftest vil det også være muligt at træffe en reservelæge, dvs. en læge, som i sin videreuddannelse har et ophold på 6 mdr. i en almen praksis. Telefon 5478 0002
Telefontiden er beregnet til enkle spørgsmål, anmodning om sygebesøg, svar på blodprøver og diverse undersøgelser.
Vi kan kontaktes kl. 8-10, 10.30-12 samt mandag-onsdag kl. 13-13.30, torsdag 13.15-13.30, telefonen besvares udelukkende af personale, så book venligst en konsultation ved behov for samtale med en læge.
Hvis det skønnes, at der er behov for akut konsultation eller evt. sygebesøg samme dag, er det vigtigt at ringe så tidligt som muligt.
Der er pres på telefonerne, så lad os udnytte tiden bedst muligt.

 

Akuttelefon 5478 0004 er kun til brug ved akut behov for lægehjælp.
Efter kl. 16 henvises til lægevagten.
Lægevagten, skadestuen samt psykiatrisk skadestue: 1818.

 

Emailkonsultationer
Det er muligt at kontakte os via Minlæge appen og på e-mail via Lægevejen.dk. Se længere nede.

Telefontider

Mandag
Kl. 8-13.30
Tirsdag
Kl. 8-13.30
Onsdag
Kl. 8-13.30
Torsdag
Kl. 8-13.30 (13.15-13.30)
Fredag
Kl. 8-12

Åbningstider

Mandag
Kl. 8-16
Tirsdag
Kl. 8-16
Onsdag
Kl. 8-16
Torsdag
Kl. 8-16.15
Fredag
Kl. 8-16

 

I øvrigt konsultation efter aftale.

Nyheder

Min Læge og Lægevejen

Velkommen til vores konsultationssystem, hvorfra det er muligt at klare den mere rutinemæssige lægekontakt fra din pc.

Via www.lægevejen.dk kan du bestille tid til en konsultation, anmode om at få en eller flere recepter fornyet eller stille et kort spørgsmål til os.
Det samme lader sig gøre via appen Min Læge (https://minlaegeapp.dk/).

For at kunne bruge Lægevejen.dk skal du oprettes med din mailadresse hos sekretæren, som opretter dig med din mailadresse.

Når du er logget ind kan du via en menu vælge at:

  • Læse svaret fra os på din forespørgsel (Post)
  • Skrive en kort e-mail til os (E-mailkonsultation)
  • Anmode om at få recepter fornyet (Receptfornyelse)
  • Bestille tid til en konsultation (Tidsbestilling)
  • Rette i dine egne data (Mine data)
  • Se oplysninger om klinikken (Din Klinik)

E-mailkonsultation
E-mailkonsultationer er tiltænkt korte spørgsmål, prøvesvar og lignende. Besvarelse normalt indenfor 3 hverdage. Du må være forberedt på, at nogle spørgsmål kan kræve, at vi ser dig. Vi vil i disse situationer bede dig aftale en konsultation eller kontakte os telefonisk i stedet.
Når vi har besvaret din e-mailkonsultation, vil du modtage en mail, hvorefter du kan logge dig ind på lægevejen.dk og læse svaret. Dette sker af sikkerhedshensyn, da privat e-mail normalt ikke kan anses for fortrolig.

Tidsbestilling
Under tidsbestilling kan man bestille tid til en ikke-akut konsultation i klinikken. Der er kun visse tider til rådighed og passer disse tider dig ikke, kan du kontakte sekretæren i telefontiden fra mandag til fredag mellem kl. 8-10, 10.30-12 eller man-onsdag 13-13.30, torsdag 13.15-13.30. Der kan kun bestilles én tid ad gangen. Bliver du forhindret i at møde som aftalt, bliver du nødt til at aflyse tiden på telefonen.

Receptfornyelse
Du kan her anmode om receptfornyelse af fast medicin. Besvarelse normalt indenfor 3 hverdage. Du vil modtage en mail, når medicinen er klar til afhentning på det valgte apotek.

Vi tilbyder

Børneundersøgelser + vaccinationer
Blodprøvetagning
Diabeteskontrol
Astmakontrol
KOL-kontrol
Blodtrykskontrol
Lungefunktionsundersøgelse
Vægtkontrol
Demenstest
Desuden samarbejder vi med diætist Susanne Ross om kostvejledning

Priser

Priser og tilskud
Hvis du er sikret i gruppe 1, er alle undersøgelser og behandlinger gratis, bortset fra visse helbredserklæringer og vaccinationer.


Attestarbejde til forsikringsselskaber m.v.
Pr. 1/1 2020 er taksten 900,00 kr + moms pr. påbegyndt ½ time.

Ydelse Pris
Sygemelding 3-400 kr
Kørekortsattest 400 kr
Mulighedserklæring 400 kr

 

Vaccine Varighed Pris pr. stik
Difteri-Stivkrampe
(forebyggende uden aktuel skade)
10 år 200 kr

Information

Konsultation
Der er normalt afsat 15 min. til en konsultation. For at få mest ud af denne tid, er det en god idé på forhånd at have gjort sig nogle overvejelser om, hvad vi skal tale om. Hvis vi ikke kan nå det hele på 15 min, kan vi aftale en ny tid. I nogle situationer kan der afsættes ekstra tid, men det er en forudsætning, at man fortæller, hvad det drejer sig om, når der bestilles tid.
Hvis det vurderes, at der er behov for konsultation samme dag er det en fordel at ringe så tidligt som muligt.

Sygeplejersker
Sygeplejersker varetager selvstændigt konsultationer fx vedrørende sukkersyge, blodtryk, astma, blodprøver, vaccinationer, sårskift m.v. Der skal altid bestilles tid hos sygeplejersken. Du kan også bestille tid hos sygeplejersken via Lægevejen.dk. Ud fra navnet ses om det er læge- eller sygeplejersketid der reserveres.

Prøvesvar
Hvis der er taget blodprøver, røntgenundersøgeler eller lignende,  skal man ALTID kontakte os for at få svar.
Du kan også forespørge om prøvesvar og andre ikke-akutte ting via mail på appen Minlæge eller Lægevejen.dk. Du kan blive oprettet med din mailadresse hos sekretæren.

Lægeattester LÆ145 og LÆ265
Når der skal skrives en helbredsattest er der brug for at få oplysninger om alle forhold, som påvirker dit helbred. Selvom der er afsat god tid hos lægen til at skrive attesten, er det godt, hvis du på forhånd har skrevet nogle noter om, hvordan du oplever din helbreds- og arbejdssituation. Der skal afsættes en halv time med ca. en uges mellemrum, så kontakt venligst sekretæren for at lave aftalerne.
Du kan downloade dokumentet til din forberedelse her.

Fredag eftermiddag
Klinikken vil ofte være lukket for henvendelser fredag eftermiddag. I sådanne tilfælde henviser vi på vores telefonsvarer til den læge i byen, der har vagten den pågældende fredag indtil kl. 16.00

Rejsevaccination

Vi foretager ikke længere vaccinationer ifm. udlandsrejser.
Der henvises til nærmeste vaccinationscenter fx i Nykøbing F.
Danske Lægers Vaccinationsservice, www.sikkerrejse.dk, tlf. 77 99 77 99.

 

 

Hent vores privatlivspolitik her

Om klinikken

Lægerne ved Søen er en kompagniskabspraksis, beliggende i det tidligere sygehus lige ved Maribosøerne, bestående af lægerne Johannes Larsen og Tina Skafte. 

Praksis har tilknyttet ca. 2200 patienter.

Personalegruppen består udover lægerne af en sekretær, en bogholder og 3 sygeplejersker på deltid. Sygeplejerskerne varetager bl.a. sårpleje, rygestopsamtaler, kostrådgivning, udlandsvaccinationer, optitrering af insulin samt en stor del af kronikerkontrollerne hos hypertensions-, KOL- og diabetespatienterne.

Vi ligger side om side med en anden klinik. De fysiske rammer er særdeles gode, med tilstrækkeligt plads og eget laboratorium.

Vores lægesystem er Novax.

Vi vægter deltagelse af uddannelse af kommende kollegaer særdeles højt, derfor har vi studerende i både deres tidlige patientkontaktforløb samt i almen medicin på 12. semester.

Derudover har vi skiftende uddannelseslæger både i KBU, intro- og hoveduddannelsesforløb.

Nedenfor er der skitse over  dagsprogrammet:

Dagsprogram for læger
08.00-10.00    Konsultationer
10.15-10.30    Pause
10.30-12.00    Konsultationer og evt. sygebesøg
12.00-13.00    Konference og frokost
13.00-15.30    Konsultationer
15.30-16.00    Skrivning af notater/papirarbejde. Ved behov ekstra konsultationer eller sygebesøg

Der er som udgangspunkt afsat 15-30 minutter til hver konsultation, afhængigt af behovet og ens kvalifikationer.

Uddannelseslægerne kører også på sygebesøg.

Hver dag er der afsat akuttider hos 1-2 af lægerne fordelt både om formiddagen og eftermiddagen. Derudover har vi en række subakutte tider, der kan besættes op til 1 uge frem.

Fra 12-12.30 er der dagligt konference hvor al personale deltager, her bliver der samlet op på diverse spørgsmål fra sygeplejersker, sekretær og læger.

Der er derudover fast undervisning på en time hver måned for hele personalegruppen, hvor også uddannelseslæger vil blive bedt om at præsentere ny viden efter eget valg én gang under opholdet samt personalemøde hver 2. måned.


Uddannelsesprogrammet

Vi skiftes til at være hovedvejleder for den enkelte læge, men løbende er der selvfølgelig bred kommunikation mellem uddannelseslægen og de andre læger.

Ved opstart er der et fast introduktionsprogram over 2 uger, der omfatter general introduktion til klinikken, til lægesystemet, til laboratoriet samt undervisning i de hyppigst forekommende problemstillinger i praksis.

Der er daglig konference, først 15 min alene og derefter med deltagelse af alle medarbejdere, hvor dagens patienter gennemgås. Spørgsmål om diagnose, behandling og planer drøftes.
Fast ugentligt er der er afsat 1 time til formaliseret undervisning med uddannelseslægen og tutorlæge. I løbet af ansættelsen gennemgås alle hyppige sygdomme med relevans for almen praksis.

Uddannelseslægens dagsprogram består ikke kun af akutte henvendelser, men i høj grad også kontroller, samtaler, attestarbejde, småkirurgi m.v. hvilket giver uddannelseslægerne god mulighed for at arbejde med mange forskellige problemstillinger i løbet af dagen. Hvis der er specialinteresserer tilgodeses disse så vidt muligt.

Vores patienter tager generelt rigtigt godt imod uddannelseslægerne og der er yderst sjældent problemer med at besætte tiderne.

Vi vægter højt at uddannelseslægen får mulighed for at opleve den alsidighed arbejdet i almen praksis har.

Vi forholder os til de forskellige mål, hver fase af uddannelsen har. Læger i fase 2 og 3 inddrages også i det mere driftsmæssige for at give mulighed for at få erfaring som virksomhedsleder.

I den tid man er tilknyttet vores praksis, har man sit eget lokale. Vi forventer, at man er aktiv og engageret som uddannelseslæge, men vi føler os også forpligtet til selv at være nærværende og aktive i at undervise og supervisere.

Vi er fleksible ift. arbejdstiden og timerne kan placeres således, at man fx kan holde fri hver 2. fredag.

Introduktionsprogrammet ser du her.
Uddannelsesprogram almen medicin, hoveduddannelse finder du her.
 

 

Find vej

Vi har til huse i Sundhedscenteret i Maribo, hvor vi befinder os side om side med andre lægeklinikker, den kommunale genoptræning, Lolland Kommune, distriktspsykiatrien og mange andre.

Link til Google maps her